Terrer

El contingut d'aquesta pàgina requereix una versió més nova de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Cérvoles Celler està integrat en la comarca de les Garrigues, en una zona de complexa orografia en la qual es succeeixen gran quantitat de turons i tàlvegs d’exposició nord i que es va elevant cap el sud per acabar a la Serra de La Llena, que marca la frontera amb el Priorat i La Conca de Barberà.

Les diferents parcel·les que conformen la finca tenen variades vessants i insolacions, gaudint d'una climatologia molt suau a pesar de la duresa de la zona. Situades entre 700 i 750 m d'altitud, disposen d'una mitjana de 450 mm de pluges anuals, quantitat adequada per a la viticultura de qualitat.

La textura dels sòls és franca (franco-llimosa, franco-argilosa), amb diferents nivells de graves. La permeabilitat d'aquestes graves subterrànies confereix un bon drenatge a la planta, mentre que les argiles actuen de reservori d’humitat, formant en conjunt un equilibri hídric òptim pel cultiu de la vinya.

La combinació de totes aquestes característiques especials, juntament amb l’imponent presència d’un entorn natural i assilvestrat, fan que el terrer de Cérvoles Celler sigui únic i excepcional.

És aquesta excepcionalitat, la que ens permet practicar l’agroecologia. Aquest sistema es basa en l’ utilització de principis ecològics que afavoreixin els processos naturals e interaccions biològiques, per tal d’optimitzar i conservar els recursos agrícoles de la terra, en un procés de reciclatge constant dels nutrients, garantint la pràctica d’una excel·lent agricultura sostenible.

Av. de les Garrigues, 26 · 25471 La Pobla de Cérvoles · Lleida (Espanya) | Tel +34 973 580 200 · +34 973 175 101 | Fax +34 973 718 312 | Termes y Condicions

Español   English   Deutsch