TERRER

El caràcter únic d’una finca de muntanya

En el context de Les Garrigues, Cérvoles Celler s’assenta en una zona de complexa orografia en la qual se succeeixen nombrosos pujols i comellars d’exposició Nord i que es va elevant cap al Sud, fins a la Serra de La Llena, frontera natural amb altres comarques vinícoles: El Priorat i La Conca de Barberà.

 

Condicions geogràfiques i climàtiques privilegiades

Les diferents parcel·les que conformen la finca tenen variades vessants i insolacions, gaudint d’una climatologia molt suau malgrat els rigors propis de la zona, gràcies a la influència dels vents matinals secs de ponent, aquells més humits, d’origen marítim, que bufen per les tardes refrescant l’ambient i incrementant el contrast tèrmic entre el dia i la nit.

Situades entre els 700 i 750 metres d’altitud, aquestes parcel·les es beneficien a més d’una pluviometria adequada per a la viticultura de qualitat: al voltant de 450 mm de mitjana anual.

La textura dels sòls és franca (franco-llimosa, franco-argilosa), amb diferents nivells de graves. La permeabilitat d’aquestes graves subterrànies confereix un bon drenatge a la planta, mentre que les argiles contribueixen a conservar la humitat, completant un equilibri hídric òptim per al cultiu de la vinya.

El conjunt d’aquestes singulars condicions, juntament amb la imponent presència d’un entorn natural i assilvestrat, confereixen al terrer de Cérvoles un caràcter únic i excepcional.

 

Agroecologia i reciclatge de nutrients

Aquestes privilegiades circumstàncies permeten Cérvoles Celler posar en pràctica l’agroecologia, que es basa en la utilització de principis ecològics que afavoreixen els processos naturals i les interaccions biològiques, per tal d’optimitzar i conservar els recursos agrícoles de la terra. Amb aquest sistema, els nutrients del sòl es “reciclen” constantment, garantint els bons resultats i la sostenibilitat de l’agricultura.

Gràcies a aquestes pràctiques respectuoses amb el medi ambient, Cérvoles Celler aconsegueix imprimir en els seus vins la distintiva expressió de les petites parcel·les de vinya d’aquesta finca de muntanya, localitzada en un entorn natural únic.

Scroll to Top